ME A HIVATALOS INFORMÁCIÓK A LOMTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN :

A LOMTALANÍTÁSNÁL NEM HELYEZHETŐ KI A HÁZ ELÉ:a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladékveszélyes, a veszélyes hulladékok körébe tartozó, ill. különleges kezelést igénylő hulladékok(Ezeket a külön erre a célra létrehozott ideiglenes gyűjtőpontokon lehet leadni!)sütőolaj és göngyölegeifestékmaradék és göngyölegeiolajos műanyagflakonoldószerek, higítóknövényvédő-szerekakkumulátor, szárazelemekelektromos és elektronikai hulladékgumiabroncsszórópalackfénycsőgyógyszerhulladéképítési törmelékzöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)szénpor, hamuföldelkülönítetten gyűjtött üveg-, papír-, műanyag- és fémhulladékgépjárműroncsTársaságunk értesítőlevélben tájékoztatja a lakosságot a lomkikészítési időpontjáról.A lomok kihelyezésének módja:

Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, a lomokat ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak! Társaságunk a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását.

Az ingatlan előtti terület és járdaszakasz megtisztítása az ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének, használójának kötelessége.

Kérjük, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezze ki, hanem erre a célra használja az ingatlanhoz rendszeresített szelektív gyűjtőtartályainkat, hulladékgyűjtő- szigeteinket, lakossági hulladékudvarainkat!

2016. nyarától van lehetőség arra, hogy a feleslegessé vált, de más számára még használható használati tárgyaikat, bútoraikat ne a lomtalanításkor tegyék ki a közterületekre, hanem ingyenesen leadhassák két Szemléletformáló és Újrahasználati Központunkban.

A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok átvételére Társaságunk minden lomtalanítási körzethez tartozóan ideiglenes gyűjtőpontot biztosít, amelynek helyszínéről a lomok kihelyezésének időpontját tartalmazó levelünkben tájékoztatjuk Önt. A veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok leadására a lomok kihelyezését követő napon díjmentesen van lehetőség.

A GYŰJTŐPONTOKON A LAKOSSÁG ÁLTAL LEADHATÓ VESZÉLYES, ILLETVE EGYÉB, KÜLÖNLEGES KEZELÉST IGÉNYLŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI ÉS EGYSZERI ALKALOMMAL LEADHATÓ MENNYISÉGEI:sütőolaj és göngyölegei (15 liter, göngyöleg: 5 kg)festékmaradék és göngyölegei (5 liter/20 kg, göngyöleg: 5 kg)

olajos műanyagflakon (5 kg)

oldószerek, hígítók (5 liter)

növényvédő-szerek (5 liter)

akkumulátor, szárazelemek (3 db, 1 kg)

elektromos és elektronikai hulladék (2 db)gumiabroncs (8 db)

szóró-palack (1 kg)

fénycső (10 db)gyógyszerhulladék (1 kg)

Egyedi és eseti lomtalanítás megrendelése

A háztartások, társasházak az értesítőben jelzettől eltérő időpontban, külön díjazás ellenében, soron kívül is rendelhetnek lomtalanítást Társaságunktól. A szolgáltatással kapcsolatos további kérdései esetén,kérjük, hívja zöldszámunkat: 06 80 353 353. Ügyfélszolgálatunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. A szolgáltatást írásban (levélben, faxon, e-mailben) lehet megrendelni.Forrás: https://www.fkf.hu/